2019 Styczeń

1SPPS
Niedosłuch Centralny
Szacuje się, że w każdej klasie szkoły podstawowej jest średnio jedno dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD). Do gabinetu AUDIOCLINIC trafia bardzo dużo dzieci na diagnostykę w kierunku niedosłuchu centralnego czyli zaburzeń przetwarzania słuchowego.